TattooIn концерт в театре Стаса Намина, зал ATMA360, 19.12.2021, Москва