27.05.2016, Örk Bastards, Terrorhammer, Tanator, клуб Capella